Contact us on (248) 4 672 800


Prezidan i fer son premye vizit Praslin pour sa lannen

Prezidan Danny Faure yer ti fer son premye vizit lo Praslin pour sa nouvo lannen, pli presizeman dan distrik Grand Anse, malgre letan pa ti tro favorab.

Vizit ti konmans kot batiman Fon Pansyon e la sa delegasyon ki ti konpri bann zofisye dan Biro Prezidan ti vizit trwa biro gouvernman.

Property Management Company (PMC) – sa lakonpannyen ki zer bann propriyete gouvernman – ti premye pour akeir sa delegasyon swivi par lazans proteksyon sosyal ek Housing Finance Company (HFC).

Prezidan ti ganny sans vizit sa bann lofis, ganny detay lo la fason ki zot travay i fonksyonnen e diskit avek bann travayer lo zot bann lakonsplisman ensi ki defi.

Answit delegasyon prezidansyel ti al vwar lofis lazans lagrikiltir e la zot ti osi annan en pti rankont avek bann travayer.

Sa delegasyon ti ganny sans vizit senk fermye dan sa distrik, ki a en pwen ti parmi sa premye 5 distrik dan pei lo nivo prodiksyon agrikol.

Jimmy Serret, Andrew Charles, Wilsen Joubert, Pearson Nibourette ek Neville Ally ti ganny sans akeir prezidan kot zot laferm pour serten diskisyon.

Parmi bann problenm pli mazer ki zot ti fer resorti se retar dan 'disbursement' loan atraver labank devlopman (DBS) dan kad nouvo plan konpreansiv Minister Lagrikiltir ki ti lanse resaman.

Bann fermye ti osi fer resorti en mankman marse pour zot prodwi ki zot souvan vwar pe gate avek zot. Zot ti eksprim lenportans pour annan mwens lenportasyon sirtou serten prodwi ki fasilman ganny prodwi lokalman tel ki leti e plito ankouraz gouvernman pour met plis zefor dan promosyon bann prodwi lokal parmi bann zabitan, laboutik ek bann letablisman touristik.

Mankman dan bann prodwi tel ki legren ek pwazon lera ti osi ganny souleve.

Prezidan ti donn son langazman pour vwar bann diferan fason ki i kapab asiste bann fermye tel ki posibilite pour ankouraz STC pour aste plis prodwi lokal avek bann fermye lo Praslin.

Bann portre ki akonpanny lartik i montre serten moman for vizit Prezidan Faure ek son delegasyon lo Praslin yer.Top of FoBottom of Form

 

Teks: Nadia Bedier

Portre: Romano Laurence

 

 

Source Seychelles Nation